Press Release

 Previous 1 2 3 4 5 Next 

Isnin, 10hb Disember 2018 - Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD), Kementerian Perhubungan, telah mengadakan Taklimat Cuaca Kebangsaan buat kali ke empat berikutan taklimat mengenai Monsun Peralihan yang diberikan pada bulan Oktober 2018 yang lalu. Seramai 80 peserta daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta serta orang awam turut hadir mengikuti taklimat tersebut yang diadakan di Dewan Auditorium, Jabatan Penerangan.

Taklimat Cuaca Kebangsaan adalah merupakan salah satu inisiatif Jabatan Kajicuaca dan Kementerian Perhubungan dalam usaha meningkatkan penglibatan kumpulan-kumpulan pengguna seperti kumpulan Tindakan Awal dan Keselamatan (Safety and First Responders), kumpulan Ekonomi dan Industri, Pembinaan, Syarikat Insurans, Perusahaan Kecil Sederhana serta pihak...

Monday, 10th December 2018 The Brunei Darussalam Meteorological Department (BDMD), Ministry of Communications, conducted the fourth National Weather Briefing after the previous briefing regarding Inter-monsoon period in October 2018. A total of 80 participants from government and private agencies as well as members of the general public attended the briefing which took place at the Auditorium Hall, Information Department.

The National Weather Briefing is one of the department and the Ministry of Communications' initiatives to invoke engagement with different user groups such as those from Safety and First Responders, from the Economy and Industry groups, Constructions, Insurance Companies, Small Medium Enterprise as well as from the Mass Media. After getting encouraging...

Mengikut kitaran monsun, Negara Brunei Darussalam dijangka akan memasuki musim Monsun Timur Laut bermula pada bulan Disember 2018 sehingga Mac 2019. Secara purata pada bulan Disember dan Januari, yang juga dikenali sebagai Musim Tengkujuh, aktiviti turunan hujan adalah sangat aktif dengan kejadian hujan dan hujan berpetir berintensiti lebat sekali-sekala terutama pada waktu sebelah petang dan malam. Manakala pada bulan Februari dan Mac, cuma sedikit turunan hujan dijangka berlaku.

Merujuk semula kejadian-kejadian yang berlaku pada musim Monsun Timur Laut yang lepas, hujan lebat yang berlaku untuk tempoh lebih dua jam akan mengakibatkan risiko kejadian banjir atau banjir kilat di kawasankawasan rendah dan mudah banjir, atau kejadian tanah susur, dan ianya boleh menjadi...

Based on the monsoon cycle, Brunei Darussalam is expected to experience the Northeast Monsoon from December 2018 until March 2019. Normally during the rainy season in December and January, the country will experience very active weather conditions with occasional heavy showers and thundershowers especially during the afternoon and at night. Whereas during the stable period in February and March, lesser rainfall is expected.

Referring back to previous Northeast Monsoon events, it is important to note that the risks of flash floods and flooding at low-lying and flood-prone areas, and the risks of landslides, can occur especially during heavy rainfall of more than 2 hours. The risk of severe flooding may occur during the event of heavy rain coinciding with high tide. Strong...

Hari Khamis, 25 Oktober 2018 - Seramai 9 orang Ahli-Ahli Yang Berhormat Majlis Mesyuarat Negara telah pun mengadakan lawatan kerja ke Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam (BDMD) pada pagi tadi di Jabatan Kajicuaca, Kampong Anggerek Desa.

Tujuan lawatan kerja Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara adalah untuk melihat secara lebih dekat lagi sistem-sistem cuaca yang terdapat di Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam sambil untuk mengetahui dengan lebih lanjut fungsi dan peranan Jabatan dalam menyediakan khidmat dan maklumat cuaca sebagai persediaan kepada sesi Muzakarah bersama Kementerian Perhubungan pada 26 November nanti.
Program lawatan dimulakan di Ibu Pejabat, Jabatan Kajicuaca Brunei Darussalam di Anggerek Desa dimana rombongan telah dibawa melihat...